Internship

China


University Year Name
China Europe International Business School(CEIBS) 2010-2011 Alex Quintieri
Jason Xia
Piyush Shukla
Ritwik Ghosh
The Chinese University of Hong Kong 2008-2009 Kanfeng Jiang
Tsinghua University 2005-2006 Dianwei
Gu Zhilong
Hao wang
Jingjing Deng
Kun Xue
Wang Lingyu
Wei Wei
Zhang Kun
2006-2007 Chengkun Xue
Shaojun Huang
Zhao Lin
2007-2008 Tao Wei
Weijie Wu
2008-2009 Han Liu
Huang Yuyang
Kai Qu
Ke Qiang Zhao
Kun Wu
Li Jing
Miao He
Ming Li
Xiulan Yu
2009-2010 Yue Shi
University of HK(SMU) 2007-2008 Euquin Tan
University of Hong Kong 2002-2003 Ms. Mai Yee Marian Ting (Female)
2006-2007 Yiu Wing
2009-2010 Liangliang Tong
2010-2011 Ho Cheung Ng


Apply Online